Poslání a cíle

Poslání Klube Krteček v Písku je bezúplatné poskytování komplexních sociálních služeb
rodinám se zdravotně znevýhodněnými dětmi s hlavním zacílením na jejich kvalitu.

zvolená kategorie: O nás
PŘIDEJTE SE K NÁM A
POJĎTE SE S NÁMI BAVIT